Hopp til innhaldet

KIO S3

Kategoriar:   Internett
Dolphin som viser eit bilete lasta på til ei Amazon S3-«bucket»
KIO S3 lèt program som brukar KIO (for eksempel Dolphin, Kate og Gwenview) få lese- og skrivetilgang til «buckets» og objekt på Amazon S3.

Utvidar: Dolphin | Gwenview | Konqueror | Krusader

Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.