Hopp til innhaldet

Kiosk Admin Tool

Kategoriar:   Ikkje vedlikehalde

Programmet er ikkje lenger vedlikehalde, og det vert ikkje lenger utgjeve av KDE-fellesskapet.

Kiosk Admin Tool was a KDE administration tool that offers system administrators an easy way to predefine desktop configurations for groups of users, lock down settings or otherwise restrict features of the KDE workspace.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.