Hopp til innhaldet

Kiten

Kategoriar:   Utdanning
Studerer japansk ordliste med Kiten
Kanji Browser
Kiten er språk- og studieverktøy for japansk. Det inneheld ei ordliste med tovegs omsetjing mellom engelsk og japansk, samt ei Kanji-ordliste. I Kanji-ordliste kan du slå opp teikn på fleire ulike måtar.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15