Hopp til innhaldet

Klickety

Kategoriar:   Spel
Skjermbiletet av Klickety
Klickety er eit strategispel frå KDE, basert på spelet Clickomania.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distroen din.
Installer via Snap Store

Du finn òg installerings­program for Klickety for Windows på binary-factory. Desse versjonane inneheld ikkje omsetjingar og er berre meint til testing. Vert med og hjelp oss gjera dei betre!

  • Ustabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.

Korleis spela

Objective: Clear all the multicolored marbles off the game board.

Once the game starts you will be presented with a board filled with multicolored marbles. You can erase some of them as long as they are of the same color and are aligned either vertically or horizontally. If there are pieces of other color located over the erased marbles, they will drop down. In the same manner, all the marbles located on the right from the erased ones will shift to the left. You are expected to clear as much of the game board area as possible.

Note: Remember, you will be penalized for each remaining marble.

Versjonar RSS

2.1.22083 2022-11-03
2.1.22082 2022-10-13
2.1.22081 2022-09-08