Hopp til innhaldet

KLinkStatus

Kategoriar:   Ikkje vedlikehalde

Programmet er ikkje lenger vedlikehalde, og det vert ikkje lenger utgjeve av KDE-fellesskapet.

Skjermbiletet av KLinkStatus
  • Support several protocols (allowing fast checking of local documents): http, ftp, ssh (fish or sftp) and file.
  • Proxy support
  • Allows authentication when checking restricted documents
  • Limit the search depth
  • Pause/Resume of checking session
  • History of checked URLs
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.