Hopp til innhaldet

KMag

Kategoriar:   Verktøy
KMag i praksis
KMag er eit lite verktøy for å forstørra delar av skjermen. Det er veldig nyttig for alle med nedsett syn og for dei som arbeider med for eksempel biletanalyse eller utvikling av nettsider.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15