Hopp til innhaldet

KMLDonkey

Kategoriar:   Ikkje vedlikehalde

Programmet er ikkje lenger vedlikehalde, og det vert ikkje lenger utgjeve av KDE-fellesskapet.

Skjermbiletet av KMLDonkey
KMLDonkey is an advanced GUI frontend for the MLDonkey peer-to-peer core.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.