Hopp til innhaldet

KMPlayer

Kategoriar:   Multimedia
Skjermbiletet av KMPlayer

KMPlayer er eit enkelt brukar­grensesnitt til MPlayer/FFMpeg/Phonon.

Nokre funksjonar:

  • Avspeling av DVD- og VCD-filmar (frå fil, nettadresse eller fysisk plate)
  • Kan byggjast inn i Konqueror (filmen vert avspela inni programmet)
  • Kan byggjast inn i KHTML (filmen vert avspela inni ei HTML-nettside)
  • Filmopptak med Mencoder (del av «mplayer»-pakken)
  • Kan ikkje visa video ved opptak, men du kan opna eit nytt vindauge av spela han av der
  • Kringkasting/HTTP-strauming med ffserver/ffmpeg
  • For TV-kjelder treng du v4lctl (del av «xawtv»-pakken)
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.