Hopp til innhaldet
KmPlot-plott som viser ein kvadratisk funksjon og den deriverte og integralet av funksjonen
KmPlot er eit program for plotting av matematiske funksjonar samt den deriverte og integrerte av funksjonane. Grafane kan fargeleggjast, og oppteikninga kan tilpassast på mange måtar, med skalering og forstørring/forminsking. Programmet forstår kompliserte matematiske uttrykk, støttar forskjellige typar plott (kartesiske, parametriske, polare, implisitte, differensial­baserte) og har enkle matematiske verktøy for å finna maksimum og minimum til funksjonar. Parametriserte funksjonar kan visualisert ved å justera parametrar via ein glidebrytar. Plott kan eksporterast som punkt­grafikk (BMP, PNG) og skrivast ut.

Linux

Installer på Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Versjonar RSS

1.3.21083 2021-11-04
1.3.21082 2021-10-07
1.3.21081 2021-09-02
1.3.21080 2021-08-12