Hopp til innhaldet

KmPlot

Kategoriar:   Utdanning Andre plattformer:   macOS
KmPlot-plott som viser ein kvadratisk funksjon og den deriverte og integralet av funksjonen
KmPlot er eit program for plotting av matematiske funksjonar samt den deriverte og integrerte av funksjonane. Grafane kan fargeleggjast, og oppteikninga kan tilpassast på mange måtar, med skalering og forstørring/forminsking. Programmet forstår kompliserte matematiske uttrykk, støttar forskjellige typar plott (kartesiske, parametriske, polare, implisitte, differensial­baserte) og har enkle matematiske verktøy for å finna maksimum og minimum til funksjonar. Parametriserte funksjonar kan visualisert ved å justera parametrar via ein glidebrytar. Plott kan eksporterast som punkt­grafikk (BMP, PNG) og skrivast ut.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

1.3.24022 2024-04-11
1.3.24021 2024-03-21
1.3.24020 2024-02-28
1.3.23085 2024-02-15

Nightly installers

KmPlot nightly installers are also available to download from the KDE CDN. These versions are intended for testing purpose. Get involved and help us make them better!

Ustabil versjon.

Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.