Hopp til innhaldet

Konqueror

Kategoriar:   Internett
Skjermbiletet av Konqueror

Konqueror er KDEs nettlesar og multiverktøy for all slags handsaming og førehandvising av filer.

Funksjonar:

  • Nettlesing med KHTML eller KDEWebkit som oppteikningsmotorar
  • Filhandsaming som brukar dei fleste funksjonane i Dolphins (mellom anna versjonsstyring, tenestemenyar og den grunnleggjande brukarflata)
  • Filhandsaming på FTP og SFTP-tenarar
  • Funksjonsrik FTP-klient (du kan dela vindauge slik at mapper på tenaren og lokale mapper kan visast i same vindauge, saman med førehandsvisingar)
  • Innebygde program som kan førehandsvisa filer (for eksempel Okular og Calligra for dokument, Gwenview for bilete og KTextEditor for tekstfiler)
  • Ymse tilleggsmodular: tenestemenyar, KParts (innebygde program), KIO (tilgang til filer ved bruk av spesielle protokollar som HTTP eller FTP) og KPart-tillegg (som for eksempel AdBlocker)
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

24.05.2 2024-07-04
24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15

Utvidingar

FFmpeg Thumbnailer

Generer miniatyrbilete for video via FFmpeg

FileStash

Enkel løysing for støtte av virtuelle mapper i program frå KDE

Kamera

Programtillegg for å støtta PTP (Picture Transfer Protocol) i KDE-program

kdegraphics-thumbnailers

Miniatyrbiletlagar for ymse grafikkformat for bruk i KDE-program

KIO AudioCD

Direkte integrering av lyd-CD-ar med KDE Plasma og KDE-programma, med moglegheit formatkonvertering

KIO GDrive

Integrering av Google Drive, KDE Plasma og KDE-programma

KIO S3

Integrering av Amazon S3 med KDE Plasma og KDE-programma

KPart-framvisar for Markdown

Vising av Markdown-filer i program som støttar KPart (webtech-basert)

KPart-framvisar for Markdown

Vising av Markdown-filer i program som støttar KPart

KPart-framvisar for SVG

Vising av SVG-filer i program som støttar KPart

KUIViewer-KPart

Visar for Qt Designer-UI-filer brukt i KParts-programvare

Zeroconf-støtte

Bla gjennom lokale nettverks­tenester på nettverkssida i Dolphin