Hopp til innhaldet

Konqueror

Kategoriar:   Internett
Screenshot of Konqueror

Konqueror er KDEs nettlesar og multiverktøy for all slags handsaming og førehandvising av filer.

Funksjonar:

  • Nettlesing med KHTML eller KDEWebkit som oppteikningsmotorar
  • Filhandsaming som brukar dei fleste funksjonane i Dolphins (mellom anna versjonsstyring, tenestemenyar og den grunnleggjande brukarflata)
  • Filhandsaming på FTP og SFTP-tenarar
  • Funksjonsrik FTP-klient (du kan dela vindauge slik at mapper på tenaren og lokale mapper kan visast i same vindauge, saman med førehandsvisingar)
  • Innebygde program som kan førehandsvisa filer (for eksempel Okular og Calligra for dokument, Gwenview for bilete og KTextEditor for tekstfiler)
  • Ymse tilleggsmodular: tenestemenyar, KParts (innebygde program), KIO (tilgang til filer ved bruk av spesielle protokollar som HTTP eller FTP) og KPart-tillegg (som for eksempel AdBlocker)
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Versjonar RSS

22.08.1 2022-09-08
22.08.0 2022-08-18
22.04.3 2022-07-07
22.04.2 2022-06-09

Utvidingar

FFmpeg Thumbnailer

Generer miniatyrbilete for video via FFmpeg

FileStash

Enkel løysing for støtte av virtuelle mapper i program frå KDE

Kamera

Programtillegg for å støtta PTP (Picture Transfer Protocol) i KDE-program

kdegraphics-thumbnailers

Miniatyrbiletlagar for ymse grafikkformat for bruk i KDE-program

KIO AudioCD

Direkte integrering av lyd-CD-ar med KDE Plasma og KDE-programma, med moglegheit formatkonvertering

KIO GDrive

Integrering av Google Drive, KDE Plasma og KDE-programma

KIO S3

Integrering av Amazon S3 med KDE Plasma og KDE-programma

KPart-framvisar for Markdown

Vising av Markdown-filer i program som støttar KPart (webtech-basert)

KPart-framvisar for Markdown

Vising av Markdown-filer i program som støttar KPart

KPart-framvisar for SVG

Vising av SVG-filer i program som støttar KPart

KUIViewer-KPart

Visar for Qt Designer-UI-filer brukt i KParts-programvare

Zeroconf-støtte

Bla gjennom lokale nettverks­tenester på nettverkssida i Dolphin