Hopp til innhaldet

Konquest

Kategoriar:   Spel
Skjermbiletet av Konquest
Konquest er ein versjon av Gnu-Lactic Konquest. Spelarar erobrar andre planetar ved å senda romskip til dei. Målet er å byggja opp eit inter­galaktisk imperium og erobra alle planetane til medspelarane.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distroen din.
Installer via Snap Store

Du finn òg installerings­program for Konquest for Windows på binary-factory. Desse versjonane inneheld ikkje omsetjingar og er berre meint til testing. Vert med og hjelp oss gjera dei betre!

  • Ustabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.

Korleis spela

When you start Konquest, press New Game to start a new game you will see a dialog in which you need to enter player names, decide the number of planets, and how many turns are allowed. You can also use the reject button to get a new map. When you're done, click OK to start the game.

Once the game starts, you will be presented with the game board. Blank squares are empty space, while filled squares identify the existing planets.

At first, each player owns one planet. The planet's background is the player color. If you move your mouse over a planet, you can view additional information. On planets which have not yet been conquered by anyone, you will only see the planet's name. The information includes:

  • Planetnamn
  • Eigar
  • Skip
  • Produksjon
  • Drapsprosent

The name of the planet is how the planet is referred to in the game. Planets are named alphabetically with uppercase letters.

Owner is the player who owns the planet. If the planet is conquered by another player, this will change.

Ships are the current number of ships on the planet.

Production is the number of ships the planet will produce each turn.

The production varies from planet to planet, but always remains the same.

Kill percent is a measure of the effectiveness of the ships produced at that planet.

Attack fleets take the kill percentage of their planet of departure, and defense fleets use the kill percentage of the planet they are defending.

You can easily see the planet name, the owner and the current number of ships on a planet in the square in which the planet lies. The owner is represented by the background color of the planet, the name is in the upper left corner and the number of ships is in the lower right corner.

To send ships from one planet to another, select the planet you want to send ships from, enter the number of ships in the green box in the upper right corner and press enter. Repeat this procedure until you have sent out all the ships you want. When you're done, press End Turn. When all players have played one turn, dialog boxes will appear and give you the latest news. The game will proceed like this until one of the players owns the entire galaxy.

Versjonar RSS

2.4.22083 2022-11-03
2.4.22082 2022-10-13
2.4.22081 2022-09-08