Skjermbilete av Kontact
KMail, e-postprogrammet i Kontact.
Planlegg dagane, hald oversikt over arrangement, lag oppgåvelister eller inviter til møte med KOrganizer.
KAddressBook lèt deg enkelt halda oversikt over kontaktar.
Hald deg oppdatert med nyheitslesaren Akregator.

Handsam e-posten din, kalendrane og kontaktane dine samt annan personleg informasjon med Kontact. Kontact samlar alt på éin stad og hjelper deg å halda oversikt over kommunikasjon og avtalar, og til å samhandla med kollegaar.

Kontact samlar fleire kommunikasjons­program i eitt vindauge, for auka brukar­oppleving og produktivitet. Med Kontact har du tilgang til alle dei kraftige verktøya våre frå same stad. I motsetning til ulike vevtenester respekterer me personvernet ditt og støttar opne standardar. Dette er grunnen til at Konatct gjev deg full kontroll over eigne data. Dersom du ønskjer, har du sjølvsagt òg full tilgang til dataa dine når du er fråkopla.

Kontact er sett saman av fleire tett integrerte komponentar:

  • KMail – kraftig og funksjonsrikt e-postprogram med støtte for mange e-postleverandørar.
  • KOrganizer – kalender og avtalebok som kan brukast saman med NextCloud, Kolab, Google Kalendar og andre kalendertenester.
  • KAddressBook – personleg adressebok som kan synkronisera kontaktane dine med fleire populære tenester.
  • Akregator – nyheitslesar med kraftig søkje- og arkivfunksjonalitet.
  • KNotes – enkelt program for å skriva elektroniske «gule lappar».

Linux

Installer på Linux Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte program­butikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i Linux-distribusjonen din.

Versjonar

5.16.0 10. desember 2020
5.15.3 5. november 2020
5.15.2 8. oktober 2020
5.15.1 3. september 2020
Vis fleire versjonar …