Hopp til innhaldet

Konversation

Kategoriar:   Internett
Skjermbiletet av Konversation

Konversation er eit brukarvennleg prateprogram for IRC (Internet Relay Chat) frå KDE. Det gjev enkel tilgang til IRC-nettverk som Libera, der du finn IRC-kanalen for KDE.

Funksjonar:

 • Standard IRC-funksjonar
 • Støtte for SSL-tenarar
 • Bokmerkestøtte
 • Brukarvennleg grafisk brukargrensesnitt
 • Støtte for fleire tenarar og kanalar i same vindauge
 • Filoverføring via DCC
 • Fleire identitetar for ulike tenarar
 • Teksteffektar og fargar
 • Vising av varslingar som skjermmeldingar
 • Automatisk UTF-8-oppdaging
 • Støtte for ulike teiknkodingar for ulike kanalar
 • Temastøtte for deltakarikon
 • Kan tilpassast på mange måtar
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

1.10.24022 2024-04-11
1.10.24021 2024-03-21
1.10.24020 2024-02-28
1.9.23085 2024-02-15