Hopp til innhaldet

Konversation

Kategoriar:   Internett
Skjermbiletet av Konversation

Konversation er eit brukarvennleg prateprogram for IRC (Internet Relay Chat) frå KDE. Det gjev enkel tilgang til IRC-nettverk som Libera, der du finn IRC-kanalen for KDE.

Funksjonar:

 • Standard IRC-funksjonar
 • Støtte for SSL-tenarar
 • Bokmerkestøtte
 • Brukarvennleg grafisk brukargrensesnitt
 • Støtte for fleire tenarar og kanalar i same vindauge
 • Filoverføring via DCC
 • Fleire identitetar for ulike tenarar
 • Teksteffektar og fargar
 • Vising av varslingar som skjermmeldingar
 • Automatisk UTF-8-oppdaging
 • Støtte for ulike teiknkodingar for ulike kanalar
 • Temastøtte for deltakarikon
 • Kan tilpassast på mange måtar
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distroen din.
Installer via Snap Store

Du finn òg installerings­program for Konversation for Windows på binary-factory. Desse versjonane inneheld ikkje omsetjingar og er berre meint til testing. Vert med og hjelp oss gjera dei betre!

 • Stabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på den stabile greina. Inneheld dei nyaste feilrettingane.
 • Ustabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.

Versjonar RSS

1.9.22120 2022-12-08
1.9.22083 2022-11-03
1.9.22082 2022-10-13
1.9.22081 2022-09-08