Hopp til innhaldet

KPager

Kategoriar:   Ikkje vedlikehalde

Programmet er ikkje lenger vedlikehalde, og det vert ikkje lenger utgjeve av KDE-fellesskapet.

Skjermbiletet av KPager
KPager gives you a thumbnail sketch of all your desktops. It is a handy tool to let you see, resize or close windows on any desktop and move windows around within or between desktops.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.