Hovudskjermen i KPhotoAlbum

KPhotoAlbum er eit program for handsaming av bilete, med støtte for merkelappar og søk.

Linux

Installer på Linux Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte program­butikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i Linux-distribusjonen din.