Hopp til innhaldet

KRecipes

Kategoriar:   Ikkje vedlikehalde

Programmet er ikkje lenger vedlikehalde, og det vert ikkje lenger utgjeve av KDE-fellesskapet.

Skjermbiletet av KRecipes
KRecipes is a highly configurable recipe manager, designed to make organizing your personal recipes collection fast and easy. Features include: shopping lists, nutrient analysis, advanced search, recipe ratings, import/export various formats, and more.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.