Hopp til innhaldet

KRemoteControl

Kategoriar:   Ikkje vedlikehalde

Programmet er ikkje lenger vedlikehalde, og det vert ikkje lenger utgjeve av KDE-fellesskapet.

KRemoteControl is a KDE frontend for the Linux Infrared Remote Control system (LIRC). It consist of two parts: a system tray applet and a configuration module.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.