Hopp til innhaldet

KReversi

Kategoriar:   Spel
Screenshot of KReversi
KReversi er eit enkelt strategispel for éin spelar mot datamaskina. Når ein spelar tek ei av brikkene til motstandaren, vert ho snudd slik at fargen til spelaren vert synleg. Vinnaren vert kåra når ein spelar har flest brikker i sin farge og det ikkje lenger finst nokon moglege trekk.
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.
Installer via Snap Store

Du finn òg installerings­program for KReversi for Windows på binary-factory. Desse versjonane inneheld ikkje omsetjingar og er berre meint til testing. Vert med og hjelp oss gjera dei betre!

  • Ustabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.

Korleis spela

Objective: Get control over the majority of squares on the board.

KReversi loads directly into the game play mode. As a first player you have the right to move first.

Note: By default the human player always has a right to the first move.

Now, imagine yourself that with each move your stone has to hop (jump) over the enemy’s one (or ones, as there might be more than one stone). Yet, your stone does not relocate after the move, instead a new stone is placed on the board onto where your stone would have appeared if it indeed could jump. Once the move is done, all the enemy stones that you jump over, become yours and change their color respectively.

Every single move you do in KReversi has to be done in this manner. And you can jump your stones vertically, horizontally and diagonally. But, in case there is nowhere to jump, your turn will automatically skip.

Note: The same rule applies to your enemy. If there is no possibility to make a move the turn is skipped.

The idea here is to fill the board with the stones of your own color. The player who manages to conquer the most of the game board is announced the winner.

Versjonar RSS

2.1.22041 2022-05-12
2.1.22040 2022-04-21
2.1.21123 2022-03-03
2.1.21122 2022-02-03