Skjermbilete av %name%

Kronometer er eit stoppeklokkeprogram. Det har grunnleggjande stoppeklokkefunksjonar (pause / hald fram / rundetid) og kan lagra tider for seinare framhald. Kronometer er ein del av «utils»-modulen i «extragear»-samlinga.

Funksjonar:

  • Start / pause / hald fram stoppeklokka
  • Rundetider: Du kan registrera gjeldande tid fleire gongar
  • Sortering av rundetider: Du kan lett finna den kortaste eller lengste rundetida
  • Nullstilling av stoppeklokka og rundetider
  • Tidsformat: Du kan velja kor fin- eller grovinndelt tider skal visast
  • Lagring og framhald av tider: Du kan lagra statusen til stoppeklokka for seinare framhald
  • Tilpassa skrift: Du kan velja eigne skrifter for kvart tidselement (minutt, sekund, …) i stoppeklokka
  • Tilpassa fargar: Du kan velja farge for tala og bakgrunnen til stoppeklokka
  • Eksportering av rundetider. Du kan eksportera rundetidene til JSON- og CSV-format

Linux

Installer på Linux Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte program­butikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i Linux-distribusjonen din.