Hopp til innhaldet

Kronometer

Kategoriar:   Verktøy
Skjermbiletet av Kronometer

Kronometer er eit stoppeklokkeprogram. Det har grunnleggjande stoppeklokkefunksjonar (pause / hald fram / rundetid) og kan lagra tider for seinare framhald. Kronometer er ein del av «utils»-modulen i «extragear»-samlinga.

Funksjonar:

  • Start / pause / hald fram stoppeklokka
  • Rundetider: Du kan registrera gjeldande tid fleire gongar
  • Sortering av rundetider: Du kan lett finna den kortaste eller lengste rundetida
  • Nullstilling av stoppeklokka og rundetider
  • Tidsformat: Du kan velja kor fin- eller grovinndelt tider skal visast
  • Lagring og framhald av tider: Du kan lagra statusen til stoppeklokka for seinare framhald
  • Tilpassa skrift: Du kan velja eigne skrifter for kvart tidselement (minutt, sekund, …) i stoppeklokka
  • Tilpassa fargar: Du kan velja farge for tala og bakgrunnen til stoppeklokka
  • Eksportering av rundetider. Du kan eksportera rundetidene til JSON- og CSV-format
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

2.2.3 2019-07-28
2.2.2 2019-05-19
2.2.1 2018-01-27
2.2.0 2017-12-04
2.1.5 2017-06-12
2.1.4 2017-02-14
2.1.3 2017-01-30
2.1.2 2016-11-25
2.1.1 2016-08-05
2.1.0 2016-04-25
2.0.2 2016-04-08
2.0.1 2015-08-26
2.0.0 2015-08-24
1.6.0 2015-02-22
1.5.2 2014-09-02
1.5.1 2014-08-29
1.5.0 2014-08-27
1.4.2 2014-07-28
1.4.1 2014-07-09
1.4.0 2014-07-07