Hopp til innhaldet

Kronometer

Kategoriar:   Verktøy
Screenshot of Kronometer

Kronometer er eit stoppeklokkeprogram. Det har grunnleggjande stoppeklokkefunksjonar (pause / hald fram / rundetid) og kan lagra tider for seinare framhald. Kronometer er ein del av «utils»-modulen i «extragear»-samlinga.

Funksjonar:

  • Start / pause / hald fram stoppeklokka
  • Rundetider: Du kan registrera gjeldande tid fleire gongar
  • Sortering av rundetider: Du kan lett finna den kortaste eller lengste rundetida
  • Nullstilling av stoppeklokka og rundetider
  • Tidsformat: Du kan velja kor fin- eller grovinndelt tider skal visast
  • Lagring og framhald av tider: Du kan lagra statusen til stoppeklokka for seinare framhald
  • Tilpassa skrift: Du kan velja eigne skrifter for kvart tidselement (minutt, sekund, …) i stoppeklokka
  • Tilpassa fargar: Du kan velja farge for tala og bakgrunnen til stoppeklokka
  • Eksportering av rundetider. Du kan eksportera rundetidene til JSON- og CSV-format
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.
Installer via Snap Store

Du finn òg installerings­program for Kronometer for Windows på binary-factory. Desse versjonane inneheld ikkje omsetjingar og er berre meint til testing. Vert med og hjelp oss gjera dei betre!

  • Ustabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.

Versjonar RSS

2.2.3 2019-07-28
2.2.2 2019-05-19
2.2.1 2018-01-27
2.2.0 2017-12-04
2.1.5 2017-06-12
2.1.4 2017-02-14
2.1.3 2017-01-30
2.1.2 2016-11-25
2.1.1 2016-08-05
2.1.0 2016-04-25
2.0.2 2016-04-08
2.0.1 2015-08-26
2.0.0 2015-08-24
1.6.0 2015-02-22
1.5.2 2014-09-02
1.5.1 2014-08-29
1.5.0 2014-08-27
1.4.2 2014-07-28
1.4.1 2014-07-09
1.4.0 2014-07-07