Hopp til innhaldet

KRuler

Kategoriar:   Bilete | Verktøy
Skjermbiletet av KRuler
KRuler er ein skjermlinjal for måling av pikselavstandar. Plasser 0-merket der du vil måla frå og mål den nøyaktige pikselavstanden frå nullpunktet til peikaren.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

23.04.1 2023-05-11
23.04.0 2023-04-20
22.12.3 2023-03-02