Hopp til innhaldet

KRuler

Kategoriar:   Bilete | Verktøy
Skjermbiletet av KRuler
KRuler er ein skjermlinjal for måling av pikselavstandar. Plasser 0-merket der du vil måla frå og mål den nøyaktige pikselavstanden frå nullpunktet til peikaren.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distroen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

22.12.1 2023-01-05
22.12.0 2022-12-08
22.08.3 2022-11-03