Hopp til innhaldet

Krusader

Kategoriar:   Verktøy
Filhandsamar i Krusader

Krusader er ein avansert filhandsamar med topanelsutforming for KDE Plasma og skrivebordsmiljø i *nix-verda

Funksjonar:

  • Omfattande støtte for filarkiv
  • Støtte for monterte filsystem
  • FTP-støtte
  • Modul for avansert søk
  • Intern filvising/-redigering
  • Mappesynkronisering
  • Samanlikning av filinnhald
  • Kraftig støtte for automatisk endring av filnamn
  • Støtte for mange ulike arkivformat og andre KIO-slovar, som «smb» og «fish»
  • Kan skreddarsyast og er veldig brukarvennleg
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.

Versjonar RSS

2.8.1 2024-03-10
2.8.0 2022-11-20
2.7.2 2019-08-25
2.7.1 2018-08-12
2.7.0 2018-05-13

Utvidingar

FFmpeg Thumbnailer

Generer miniatyrbilete for video via FFmpeg

FileStash

Enkel løysing for støtte av virtuelle mapper i program frå KDE

Kamera

Programtillegg for å støtta PTP (Picture Transfer Protocol) i KDE-program

kdegraphics-thumbnailers

Miniatyrbiletlagar for ymse grafikkformat for bruk i KDE-program

KIO AudioCD

Direkte integrering av lyd-CD-ar med KDE Plasma og KDE-programma, med moglegheit formatkonvertering

KIO GDrive

Integrering av Google Drive, KDE Plasma og KDE-programma

KIO S3

Integrering av Amazon S3 med KDE Plasma og KDE-programma

KPart-framvisar for Markdown

Vising av Markdown-filer i program som støttar KPart (webtech-basert)

KPart-framvisar for Markdown

Vising av Markdown-filer i program som støttar KPart

KPart-framvisar for SVG

Vising av SVG-filer i program som støttar KPart

KUIViewer-KPart

Visar for Qt Designer-UI-filer brukt i KParts-programvare

Zeroconf-støtte

Bla gjennom lokale nettverks­tenester på nettverkssida i Dolphin