Hopp til innhaldet
Filhandsamar i Krusader

Krusader er ein avansert filhandsamar med topanelsutforming for KDE Plasma og skrivebordsmiljø i *nix-verda

Funksjonar:

  • Omfattande støtte for filarkiv
  • Støtte for monterte filsystem
  • FTP-støtte
  • Modul for avansert søk
  • Intern filvising/-redigering
  • Mappesynkronisering
  • Samanlikning av filinnhald
  • Kraftig støtte for automatisk endring av filnamn
  • Støtte for mange ulike arkivformat og andre KIO-slovar, som «smb» og «fish»
  • Kan skreddarsyast og er veldig brukarvennleg

Linux

Installer på Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Versjonar RSS

2.7.2 2019-08-25
2.7.1 2018-08-12
2.7.0 2018-05-13

Extensions

FFmpeg Thumbnailer

Generer miniatyrbilete for video via FFmpeg

FileStash

Enkel løysing for støtte av virtuelle mapper i program frå KDE

Kamera

Programtillegg for å støtta PTP (Picture Transfer Protocol) i KDE-program

kdegraphics-mobipocket

Programtillegg for å visa e-bøker i Mobi-format som miniatyrbilete i KDE-program.

kdegraphics-thumbnailers

Miniatyrbiletlagar for ymse grafikkformat for bruk i KDE-program

KIO AudioCD

Direkte integrering av lyd-CD-ar med KDE Plasma og KDE-programma, med moglegheit formatkonvertering

KIO GDrive

Integrering av Google Drive, KDE Plasma og KDE-programma

KPart-framvisar for Markdown

Vising av Markdown-filer i program som støttar KPart (webtech-basert)

KPart-framvisar for Markdown

Vising av Markdown-filer i program som støttar KPart

KPart-framvisar for SVG

Vising av SVG-filer i program som støttar KPart

KUIViewer-KPart

Visar for Qt Designer-UI-filer brukt i KParts-programvare

Zeroconf-støtte

Bla gjennom lokale nettverks­tenester på nettverkssida i Dolphin