Hopp til innhaldet

KSig

Kategoriar:   Ikkje vedlikehalde

Programmet er ikkje lenger vedlikehalde, og det vert ikkje lenger utgjeve av KDE-fellesskapet.

Skjermbiletet av KSig
KSig is a graphical tool for keeping track of many different email signatures. The signatures themselves can be edited through KSig's graphical user interface. A command-line interface is then available for generating random or daily signatures from a list. The command-line interface makes a suitable plugin for generating signatures in external mail clients such as KMail.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.