Hopp til innhaldet

Romduell

Kategoriar:   Spel
Skjermbiletet av Romduell
I Romduell styrer to spelarar kvart sitt romskip i bane rundt sola. Spelarane skal øydeleggje motstandaren sitt romskip med kuler eller miner.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Korleis spela

Objective: Destroy the opponent's satellite, while keeping the own one in tact.

KSpaceduel loads directly into the game mode; however, the action does not start until either player makes the first move.

Note: If the opponent’s satellite is controlled by the built in artificial intelligence, game action does not start until the human player makes the first move.

In KSpaceduel you control the ship’s rotation, acceleration, and weaponry. Your satellite is constantly drawn towards the sun by gravity. You have to adjust the rotation and acceleration of your ship to make it stay on course.

Note: Approaching the sun too close causes the satellite to explode.

In the same time you have to monitor the opponent’s movement and use your weapons consisting of bullets and mines, to destroy the enemy spacecraft.

Note: Your own weapons are as harmful to your satellite as they are to the enemy one.

Versjonar RSS

2.1.24022 2024-04-11
2.1.24021 2024-03-21
2.1.24020 2024-02-28
2.1.23085 2024-02-15