Hopp til innhaldet

Romduell

Kategoriar:   Spel
Screenshot of Romduell
I Romduell styrer to spelarar kvart sitt romskip i bane rundt sola. Spelarane skal øydeleggje motstandaren sitt romskip med kuler eller miner.
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.
Installer via Snap Store

Du finn òg installerings­program for Romduell for Windows på binary-factory. Desse versjonane inneheld ikkje omsetjingar og er berre meint til testing. Vert med og hjelp oss gjera dei betre!

  • Ustabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.

Korleis spela

Objective: Destroy the opponent’s satellite, while keeping the own one in tact.

KSpaceduel loads directly into the game mode; however, the action does not start until either player makes the first move.

Note: If the opponent’s satellite is controlled by the built in artificial intelligence, game action does not start until the human player makes the first move.

In KSpaceduel you control the ship’s rotation, acceleration, and weaponry. Your satellite is constantly drawn towards the sun by gravity. You have to adjust the rotation and acceleration of your ship to make it stay on course.

Note: Approaching the sun too close causes the satellite to explode.

In the same time you have to monitor the opponent’s movement and use your weapons consisting of bullets and mines, to destroy the enemy spacecraft.

Note: Your own weapons are as harmful to your satellite as they are to the enemy one.

Versjonar RSS

2.1.22081 2022-09-08
2.1.22080 2022-08-18
2.1.22043 2022-07-07
2.1.22042 2022-06-09