Hopp til innhaldet

Kvadrat

Kategoriar:   Spel
Eit typisk Kvadrat-brett
Fullførte kvadrat
Eit nytt Kvadrat-brett
Kvadrat er basert på penn- og papirutgåva av spelet med same namn. Spelarane teiknar i tur ei linje mellom to prikkar som ligg nær kvarandre på brettet. Målet er å teikna ferdig fleire kvadrat enn motstandaren.
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.
Installer via Snap Store

Du finn òg installerings­program for Kvadrat for Windows på binary-factory. Desse versjonane inneheld ikkje omsetjingar og er berre meint til testing. Vert med og hjelp oss gjera dei betre!

  • Ustabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.

Korleis spela

Objective: Complete more squares than any of your opponents.

At the start of the game, the game board is empty. There is simply a grid of dots showing where lines can be drawn.

Note: Depending on the game difficulty chosen, the game field may already contain lines at the beginning of the game round.

Each player takes it in turns to draw a line between two adjacent dots on the board. By hovering the mouse over the game board, a yellow indicator line will show you where your line will be placed when you click. Once you have decided where you want to draw your line, click - and the line will be drawn. If by drawing a line, you completed a square then this square now belongs to you and earns you a point. Each time you complete a square, you must draw another line. If your line did not complete a square then the next player(s) take their turn. The game will continue until every square on the board is owned by one of the players.

To start a new game with custom settings (number of players, player names, board size) click on the “New” toolbar item or go to Game->New. To start a new game with the same settings as the current game, click on Reset button on the toolbar.

Versjonar RSS

0.6.22081 2022-09-08
0.6.22080 2022-08-18
0.6.22043 2022-07-07
0.6.22042 2022-06-09