Skjermbilete av %name%

Systemvakta lèt deg overvaka systeminformasjon og -statistikk.

I tillegg til overvaking av eit lokalt system kan du kopla til eksterne system som køyrer systemvakttenesta.

Linux

Installer på Linux Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte program­butikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i Linux-distribusjonen din.

Versjonar

5.20.5 5. januar 2020
5.20.4 1. desember 2020
5.20.3 10. november 2020
5.20.2 27. oktober 2020
Vis fleire versjonar …