Hopp til innhaldet

KSysGuard

Kategoriar:   Ikkje vedlikehalde

Programmet er ikkje lenger vedlikehalde, og det vert ikkje lenger utgjeve av KDE-fellesskapet.

Skjermbiletet av KSysGuard

Systemvakta lèt deg overvaka systeminformasjon og -statistikk.

I tillegg til overvaking av eit lokalt system kan du kopla til eksterne system som køyrer systemvakttenesta.

Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.

Versjonar RSS

5.21.5 2021-05-04
5.21.4 2021-04-06
5.21.3 2021-03-16
5.21.2 2021-03-02