Hopp til innhaldet

KSystemLog

Kategoriar:   System
Skjermbiletet av KSystemLog

KSystemLog viser alle loggane på systemet, gruppert etter generelle loggar (standard systemloggar, autentisering, kjernen, X.org, …) og tenesteloggar (Apache, Cups, …). Programmet har mange funksjonar for lettare lesing av loggfilene:

  • Fargelegg logglinjer basert på alvorsgrad
  • Fanebasert vising av fleire loggar samtidig
  • Automatisk vising av nye logglinjer
  • Detaljert informasjon om kvar logglinje
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15