Hopp til innhaldet

KTimer

Kategoriar:   Verktøy
Oppsettvindauge for KTimer
KTimer er eit lite verktøy for automatisk start av program når det har gått ei fastsett tid. Du kan leggja til fleire oppgåver og ha ei eiga nedteljing for kvar av dei. Nedteljarane kan du òg starta, stoppa, endra eller køyra i lykkje.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

24.05.2 2024-07-04
24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15