Hopp til innhaldet
Oppsettvindauge for KTimer
KTimer er eit lite verktøy for automatisk start av program når det har gått ei fastsett tid. Du kan leggja til fleire oppgåver og ha ei eiga nedteljing for kvar av dei. Nedteljarane kan du òg starta, stoppa, endra eller køyra i lykkje.

Linux

Installer på Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Versjonar RSS

21.08.2 2021-10-07
21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08