Hopp til innhaldet

KTrip

Kategoriar:   Internett | Verktøy Andre plattformer:   Android
Reisevising
KTrip hjelper deg å finna fram i kollektiv­transporten. Du kan finna reiseruter mellom ulike stadar eller alle avgangar frå ein stoppe­stad. Appen viser òg forseinkingar og andre avvik i sanntid.
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.
Installer via F-Droid

Du finn òg installerings­program for KTrip for Windows på binary-factory. Desse versjonane inneheld ikkje omsetjingar og er berre meint til testing. Vert med og hjelp oss gjera dei betre!

  • Stabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på den stabile greina. Inneheld dei nyaste feilrettingane.
  • Ustabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.

Versjonar RSS

22.06 2022-06-24

Plasma Mobile Gear 22.06 release

  • Translation updates
22.04 2022-04-26
  • Fix application icon on Windows
  • Code refactoring and improvements.
22.02 2022-02-09
  • Code refactoring and improvements.
21.12 2021-12-07
21.08 2021-08-31
21.07 2021-07-20
21.06 2021-06-10

Plasma Mobile Gear 21.06 release

  • Show correct version number in About page
  • Fix app icon being unsharp in About page
  • Fix text overflow in departures page
  • Set proper category in desktop file
21.05 2021-05-10