Hopp til innhaldet

KTuberling

Kategoriar:   Spel Andre plattformer:   Android
Skjermbiletet av KTuberling
KTuberling er eit enkelt biletbyggjespel for både store og små. Tanken bak spelet er å vera ein elektronisk versjon av den ein gong så populære papirdukka.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Tilgjengelig på Google Play Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google LLC.
Installer via Snap Store

Korleis spela

KTuberling is a game intended for small children. Of course, it may be suitable for adults who have remained young at heart.

It is a "potato editor". That means that you can drag and drop eyes, mouths, mustache, and other parts of face and goodies onto a potato-like guy. Similarly, you have other playgrounds with different themes.

There is no winner for the game. The only purpose is to make the funniest faces you can.

KTuberling can also "speak". It will spell out the name of the objects you drag and drop. It will "speak" in a language that you can choose. You can even use it to learn a bit of vocabulary in foreign languages.

Versjonar RSS

24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15