Hopp til innhaldet

KTurtle

Kategoriar:   Utdanning
Programmering med KTurtle
KTurtle er eit pedagogisk programmerings­miljø utforma for dei som vil læra seg å programmera. Det har alle vanlege programmerings­verktøy samla i eitt vindauge. Programmerings­språket brukt er TurtleScript, som er lausleg basert på Logo. Alle kommandoane og meldingane i TurtleScript er tilgjengelege på morsmålet til brukaren. KTurtle har intuitiv kode­fargelegging, lettforståelege feilmeldingar, ei integrert teikneflate for programmatisk teikning, innebygd hjelp og støtte for køyring av skripta i sakte­modus eller steg-for-steg.
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.
Installer via Snap Store

Du finn òg installerings­program for KTurtle for Windows på binary-factory. Desse versjonane inneheld ikkje omsetjingar og er berre meint til testing. Vert med og hjelp oss gjera dei betre!

  • Ustabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.

Versjonar RSS

22.08.1 2022-09-08
22.08.0 2022-08-18
22.04.3 2022-07-07
22.04.2 2022-06-09