Hopp til innhaldet

KUser

Kategoriar:   Ikkje vedlikehalde

Programmet er ikkje lenger vedlikehalde, og det vert ikkje lenger utgjeve av KDE-fellesskapet.

Skjermbiletet av KUser
  • User and group creation and edition
  • Easy password and group management for each user
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.