Programmet er ikkje lenger vedlikehalde, og vert ikkje lenger utgjeve av KDE-fellesskapet.

Skjermbilete av %name%

Kwlan was an alternative network manager supporting profiles for dial-up, wired and wireless networks.

Linux

Installer på Linux Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte program­butikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i Linux-distribusjonen din.