Hopp til innhaldet

MarkNote

Kategoriar:   Verktøy
Ein WYSIWYG-notatapp der du kan organisera notata dine i ulike notatbøker.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.