Hopp til innhaldet

Massif-visualisering

Kategoriar:   Utvikling
Interaktivt diagram som viser minnebruken over tid
Detaljert analyse av minnebilete med kallgraf-visualisering (krev KGraphViewer)
Samandrag av høgste minnebruk for alle allokerande funksjonar

Programmet visualiserer data frå Massif-datafiler. Køyr programma dine i Valgrind med «--tool=massif», og opna så den genererte datafila «massif.out.%pid». Du kan òg opna gzip- og bzip2-komprimerte Massif-filer direkte.

Funksjonar:

  • Interaktivt diagram som viser minnebruken over tid.
  • Detaljert analyse av minnebilete med kallgraf-visualisering (krev KGraphViewer).
  • Samandrag av høgste minnebruk for alle allokerande funksjonar.
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

0.7.0 2017-09-07
0.4.0 2014-11-16
0.3 2011-11-07