Hopp til innhaldet

Massif-visualisering

Kategoriar:   Utvikling
Interaktivt diagram som viser minnebruken over tid
Detaljert analyse av minnebilete med kallgraf-visualisering (krev KGraphViewer)
Samandrag av høgste minnebruk for alle allokerande funksjonar

Programmet visualiserer data frå Massif-datafiler. Køyr programma dine i Valgrind med «--tool=massif», og opna så den genererte datafila «massif.out.%pid». Du kan òg opna gzip- og bzip2-komprimerte Massif-filer direkte.

Funksjonar:

  • Interaktivt diagram som viser minnebruken over tid.
  • Detaljert analyse av minnebilete med kallgraf-visualisering (krev KGraphViewer).
  • Samandrag av høgste minnebruk for alle allokerande funksjonar.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.

Versjonar RSS

0.8.0 2024-05-08
0.7.0 2017-09-07
0.4.0 2014-11-16
0.3 2011-11-07