Hopp til innhaldet

Muon pakkehandsamar

Kategoriar:   Ikkje vedlikehalde

Programmet er ikkje lenger vedlikehalde, og det vert ikkje lenger utgjeve av KDE-fellesskapet.

Skjermbiletet av Muon pakkehandsamar

Handsam systemet sine program og bibliotek på pakkenivå. Søk etter, installer og fjern pakkar, og få informasjon om pakkeversjonar og -avhengnadar.

Merk: Dette er ikkje medrekna program distribuert gjennom Snap eller Flatpak. Viss du ser etter eit programvaresenter, kan det hende du føretrekkjer programmet Discover.

Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.