Hopp til innhaldet

PostScript

Kategoriar:   Kontor
Legg til støtte for å lesa PostScript-dokument

Utvidar: Okular

Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distroen din.

Versjonar RSS

22.08.3 2022-11-03
22.08.2 2022-10-13
22.08.1 2022-09-08