Hopp til innhaldet

PlasmaTube

Kategoriar:   Multimedia
Skjermbiletet av PlasmaTube
PlasmaTube lèt deg sjå YouTube-videoar på telefonen eller data­maskina med ei elegant brukar­flate integrert med resten av Plasma.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.

Versjonar RSS

23.01 2023-01-30
22.11 2022-11-30
22.09 2022-09-27
22.06 2022-06-24
22.04 2022-04-26
  • Add settings page to configure invidious instance
  • Add option to configure video format
22.02 2022-02-09
  • User interface improvements.
21.12 2021-12-07
Initial release of Plasmatube, a functional Youtube player powered by an invidious server.