Hopp til innhaldet

PlasmaTube

Kategoriar:   Multimedia
Skjermbiletet av PlasmaTube
PlasmaTube lèt deg sjå YouTube-videoar på telefonen eller data­maskina med ei elegant brukar­flate integrert med resten av Plasma.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.

Versjonar RSS

23.08.1 2023-09-14
23.08.0 2023-08-24
23.04.3 2023-07-06
23.04.2 2023-06-08