Hopp til innhaldet

PlasmaTube

Kategoriar:   Multimedia
Skjermbiletet av PlasmaTube
PlasmaTube lèt deg sjå YouTube-videoar på telefonen eller data­maskina med ei elegant brukar­flate integrert med resten av Plasma.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.

Versjonar RSS

24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15