Hopp til innhaldet

Windows

Elisa

Musikkspelar

Filelight

Statistikk over diskbruk

GCompris

Leik-og-lær-spel for barn

ISO-diskbiletskrivar

Skriv ISO-diskbilete til USB-diskar

Kate

Avansert skriveprogram

KDE Connect

Einingssynkronisering

Kile

LaTeX-grensesnitt

Krita

Digital teikning

KStars

Skrivebordsplanetarium

KTimeTracker

Personleg tidtakar

LabPlot

Data Visualization and Analysis software

NeoChat

Matrix-klient

Okular

Dokumentvisar

RKWard

Statistics with R

Ruqola

Rocket.Chat client