Hopp til innhaldet

Rolisteam RPG-klient

Kategoriar:   Spel
Dette er Rolisteam-klientprogrammet, som kan brukast anten frittståande, som tenar/klient, eller som kan kopla til ein Roliserver-instans (førebels eit Docker-diskbilete).
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.

Versjonar RSS

1.9.0 2018-02-14