Hopp til innhaldet

Skanlite

Kategoriar:   Bilete
Skjermbiletet av Skanlite

Skanlite er eit enkelt program for å skanna og lagra bilete. Det er optimert for bruk med plan­skannarar og kan skanna både foto, tekst, transparentar og film­negativ (viss støtta av skannaren).

Funksjonar:

  • Lagringsvindauge for kvart bilete som skannast, eller automatisk lagring i tilpassa mappe med biletnamn og -format som programmet genererer.
  • Støtte for nettverksskannarar
  • Førehandsvising med veljing av utsnittet som skal takast med i skanninga
  • Skanning av fleire utsnitt frå eitt bilete
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

23.04.1 2023-05-11
23.04.0 2023-04-20
22.12.3 2023-03-02
22.12.2 2023-02-02