Hopp til innhaldet

Spectacle

Kategoriar:   Verktøy
Spectacle etter å ha teke eit skjermbilete

Spectacle er eit enkelt program for å ta skjermbilete. Det kan ta bilete av heile skrivebordet, ein einskild skjerm, det gjeldande vindauget, vindauget under musepeikaren eller eit utsnitt av skjermflata. Bileta kan skrivast ut, sendast til andre program for vidare arbeid eller lagrast direkte.

Funksjonar:

  • Ta bilete av heile skrivebordet
  • Ta bilete av gjeldande skjerm
  • Ta bilete av aktivt vindauge
  • Ta bilete av skjermutsnitt
  • Snøggtastar for å ta bilete av skjermen
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15

Utvidingar

KIPI-tillegg

Plugins for KDE applications to export images