Hopp til innhaldet
Spectacle etter å ha teke eit skjermbilete

Spectacle er eit enkelt program for å ta skjermbilete. Det kan ta bilete av heile skrivebordet, ein einskild skjerm, det gjeldande vindauget, vindauget under musepeikaren eller eit utsnitt av skjermflata. Bileta kan skrivast ut, sendast til andre program for vidare arbeid eller lagrast direkte.

Funksjonar:

  • Ta bilete av heile skrivebordet
  • Ta bilete av gjeldande skjerm
  • Ta bilete av aktivt vindauge
  • Ta bilete av skjermutsnitt
  • Snøggtastar for å ta bilete av skjermen

Linux

Installer på Linux This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Versjonar RSS

21.08.1 2021-09-02
21.08.0 2021-08-12
21.04.3 2021-07-08
21.04.2 2021-06-10