Hopp til innhaldet

Sweeper

Kategoriar:   Verktøy
Skjermbiletet av Sweeper
Sweeper hjelper deg å fjerna uønskte spor på datamaskina. Du kan blant anna bruka det til å fjerna infokapslar og mellom-/snøgglager.
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distroen din.
Installer via Snap Store

Versjonar RSS

22.12.1 2023-01-05
22.12.0 2022-12-08
22.08.3 2022-11-03