Hopp til innhaldet

Tellico

Kategoriar:   Kontor
Hovudvindauget som viser ei filmsamling
Hovudvindauget som viser ei enkel oppføring i ei boksamling
Hovudvindauget som viser side-ved-side-visingaar av ei spelsamling

Tellico er eit program for å halda oversikt over samlingane dine. Det kjem med malar for bøker, litteraturlister, filmar, musikk, spel, myntar, frimerke, samlekort, teikneseriar og vin. Du kan katalogisera samlinga di i ein database og lagra mykje ulik informasjon, for eksempel tittel og forfattar.

Funksjonar:

 • Støttar samlingar av bøker, litteraturlister, filmar, musikk, spel, teikneseriar, myntar, frimerke, samlekort, vin, brettspel og filkatalogar
 • Støttar eigendefinerte samlingstypar
 • Støttar vilkårleg mange eigendefinerte felt i ulike variantar: tekst, avsnitt, liste, avkryssingsboks, tal, nettadresse, dato, bilete og kombinasjonar av desse variantane
 • Kan handtera oppføringar som inneheld fleire forfattarar, sjangrar, nøkkelord, …
 • Automatisk formatering av titlar og namn
 • Støttar søk og filtrering i samlingar
 • Sorterer og grupperer automatisk samlingane
 • Kan tilpassa oppføringsmalar ved hjelp av XSLT-stilsett
 • Kan importera metadata frå blant anna MODS-, BibTeX-, RIS-, CSV- og PDF-filer
 • Kan eksportera til BibTeX, ONIX, CSV, HTML og andre format
 • Kan henta informasjon frå Amazon.com, IMDb, z39.50-tenarar, PubMed, SRU-tenarar, CrossRef.org, ymse andre nettstadar og eksterne skript
 • Kan importera CDDB-data for lyd-CD-ar
 • Søkjer etter og importerer lydfilsamlingar, som MP3 og OGG
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din.

Versjonar RSS

3.5.4 2024-03-23
3.5.3 2024-01-01
3.5.2 2023-10-22
3.5.1 2023-07-03
3.5 2023-05-12
3.4.6 2023-01-21
3.4.5 2022-11-16
3.4.4 2022-02-16
3.4.3 2022-01-02
3.4.2 2021-11-08
3.4.1 2021-05-09
3.4 2021-03-14