Hopp til innhaldet

Tellico

Kategoriar:   Kontor
Hovudvindauget som viser ei filmsamling
Hovudvindauget som viser ei enkel oppføring i ei boksamling
Hovudvindauget som viser side-ved-side-visingaar av ei spelsamling

Tellico er eit program for å halda oversikt over samlingane dine. Det kjem med malar for bøker, litteraturlister, filmar, musikk, spel, myntar, frimerke, samlekort, teikneseriar og vin. Du kan katalogisera samlinga di i ein database og lagra mykje ulik informasjon, for eksempel tittel og forfattar.

Funksjonar:

 • Støttar samlingar av bøker, litteraturlister, filmar, musikk, spel, teikneseriar, myntar, frimerke, samlekort, vin, brettspel og filkatalogar
 • Støttar eigendefinerte samlingstypar
 • Støttar vilkårleg mange eigendefinerte felt i ulike variantar: tekst, avsnitt, liste, avkryssingsboks, tal, nettadresse, dato, bilete og kombinasjonar av desse variantane
 • Kan handtera oppføringar som inneheld fleire forfattarar, sjangrar, nøkkelord, …
 • Automatisk formatering av titlar og namn
 • Støttar søk og filtrering i samlingar
 • Sorterer og grupperer automatisk samlingane
 • Kan tilpassa oppføringsmalar ved hjelp av XSLT-stilsett
 • Kan importera metadata frå blant anna MODS-, BibTeX-, RIS-, CSV- og PDF-filer
 • Kan eksportera til BibTeX, ONIX, CSV, HTML og andre format
 • Kan henta informasjon frå Amazon.com, IMDb, z39.50-tenarar, PubMed, SRU-tenarar, CrossRef.org, ymse andre nettstadar og eksterne skript
 • Kan importera CDDB-data for lyd-CD-ar
 • Søkjer etter og importerer lydfilsamlingar, som MP3 og OGG
Installer på
Linux
This button only works with Discover and other AppStream application stores. You can also use your distribution’s package manager.

Du finn òg installerings­program for Tellico for Windows på binary-factory. Desse versjonane inneheld ikkje omsetjingar og er berre meint til testing. Vert med og hjelp oss gjera dei betre!

 • Ustabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.

Versjonar RSS

3.4.4 2022-02-16
3.4.3 2022-01-02
3.4.2 2021-11-08
3.4.1 2021-05-09
3.4 2021-03-14
3.3.5 2021-02-23
3.3.4 2020-11-25
3.3.3 2020-09-13
3.3.2 2020-08-07
3.3.1 2020-05-31
3.3 2020-04-20