Hopp til innhaldet

Umbrello

Kategoriar:   Utvikling
Showing class diagram

Umbrello is a Unified Modelling Language (UML) modelling tool and code generator. It can create diagrams of software and other systems in the industry-standard UML format, and can also generate code from UML diagrams in a variety of programming languages.

Features:

  • Supported formats: XMI
  • Several type of diagrams supported: use case, class, sequence, communication, state, activity, component, deployment, entity relationship
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distroen din.
Installer via Snap Store

Du finn òg installerings­program for Umbrello for Windows på binary-factory. Desse versjonane inneheld ikkje omsetjingar og er berre meint til testing. Vert med og hjelp oss gjera dei betre!

  • Stabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på den stabile greina. Inneheld dei nyaste feilrettingane.
  • Ustabil versjon. Laga frå den nyaste versjonen på test- og utviklings­greina.