Hopp til innhaldet

Zanshin

Kategoriar:   Verktøy
Hovudvindauget i Zanshin

Zanshin er eit kraftig program for å halda oversikt over daglege gjeremål. Det frigjer tankekraft du no må bruka på å halda oversikta over oppgåver du må få gjort på jobben og i privatlivet, og det syrgjer for at du ikkje lenger gløymer noko.

Funksjonar:

  • Samla oppgåver frå ulike stadar
  • Organisera oppgåver i prosjekt og kontekstar
  • Akonadi-basert program som lèt deg henta data frå omtrent kor som helst (lokalt, IMAP, vevtenester, …)
Installer på
Linux
Denne knappen verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte appbutikkar. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distroen din.

Versjonar RSS

22.12.1 2023-01-05
22.12.0 2022-12-08
22.08.3 2022-11-03