Przejdź to treści

AudioTube

Kategorie:   Multimedia
Zrzut ekranu AudioTube
Zrzut ekranu AudioTube
Zrzut ekranu AudioTube
Zrzut ekranu AudioTube
Zrzut ekranu AudioTube
AudioTube może przeszukiwać serwis YouTube Music, wypisać albumy i wykonawców, odtwarzać samoczynnie utworzone listy odtwarzania, albumy oraz umożliwia tworzenie własnych list odtwarzania. Jest dostosowana do telefonów i komputerów.
Wgraj na
Linux
Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.

Wydania RSS

24.05.2 2024-07-04
24.05.1 2024-06-13
24.05.0 2024-05-23
24.02.2 2024-04-11
24.02.1 2024-03-21
24.02.0 2024-02-28
23.08.5 2024-02-15
23.08.4 2023-12-07
23.08.3 2023-11-09
23.08.2 2023-10-12
23.08.1 2023-09-14
23.08.0 2023-08-24
23.04.3 2023-07-06
23.04.2 2023-06-08
23.04.1 2023-05-11
23.04.0 2023-04-20
23.01 2023-01-30
22.11 2022-11-30
22.09 2022-09-27
22.06 2022-06-24
  • Add library page which shows favourites and most played songs
  • Improve layout of the search popup
  • General performance improvements including startup
22.04 2022-04-26
  • Update the version of ytmusicapi
  • General code-refactoring and translation updates
22.02 2022-02-09
  • Update the version of ytmusicapi
21.12 2021-12-07
21.08 2021-08-31