Przejdź to treści

Bliźnięta

Kategorie:   Nieutrzymywane

Ta aplikacja nie jest już utrzymywana i wydawana przez społeczność KDE.

Prezentacja wczytana bezpośrednio z DropBoksa, w trybie edycji
Dokument tekstowy w tradycyjnym wyglądzie interfejsu użytkownika (tryb tworzenia)
Dokument tekstowy w trybie tworzenia z pokazanym panelem uwag

Pakiet biurowy KDE dla urządzeń 2 w 1.

Urządzenia dwa w jednym, które mogą działać zarówno jako tablet dotykowy jak i zwyczajny laptop stają sie bardzo popularne, a po sukcesie Krita Gemini, zespół uświadomił sobie, że jest wiele powodów do tego, aby zastosować ten koncept w innych aplikacjach, a w szczególności tych z pakietu Calligra. Na początek pod uwagę zostały wzięte składnik Słowa i Scena.

Mając to na uwadze powstała aplikacja Calligra Gemini, aplikacja zawierająca składnik edytora tekstu i prezentacji, która działałaby zarówno jako aplikacja komputerowa z myszą i klawiaturą, a także umożliwiałaby przekształcenie w przenośną aplikację przyjazną na dotyk, zmieniają doświadczenie na jedno dla wszystkich dotykowych urządzeń, bez konieczności zmiany na inne aplikacje.

Aplikacje Gemini są połączeniem siły głównych aplikacji Calligry (w zestawie Calligra Gmini głównyi aplikacjami na tę chwilę są Słowa i Scena) z przyjemnymi i dokładnie zoptymalizowanymi doświadczeniami opartymi na tych samych rodzajach dokumentów.

Calligra sama w sobie, to duży zbiór aplikacji, podzielony na trzy główne kategorie: aplikacje biurowe, aplikacje graficzne, aplikacje do zarządzanie projektem. Odwiedź Calligrę w sieci, aby doczytać o tych wielu aplikacjach.

  • Wspólne funkcje

Aplikacje w pakiecie Calligry współdzielą pewne wspólne koncepty interfejsu użytkownika, które nadają im współczesny wygląd, bardziej dopasowany do dzisiejszych szerokich ekranów. Jednym z tych konceptów jest to, że większość formatowania odbywa się przez doki, które są umieszczone na boku okna zamiast na jego górze. Daje to więcej przestrzeni na treść dokumentu i unika otwierania okien dialogowych na niej. Jeśli użytkownik sobie tego zażyczy, to może zmienić położenie doków w obszarze dokumentu lub nawet oderwać je i pozwolić im pływać swobodnie. Ustawienie jest zapisywane i wczytywane przy ponownym otwarciu Calligry

  • Osadzane obiekty

Istnieje wiele obiektów i kształtów, które można wstawić do dokumentu, takie jak kształty geometryczne, pięciolinia i wiele innych. Wszystkie z tych kształtów są dostępne we wszystkich aplikacjach, co czyni implementację tych obiektów znacznie łatwiejszą.

  • Standardowy format plików

Calligra używa Otwartego Formatu Dokumentów (ODF) jako swój główny format, co czynni ją zgodną z większością innych aplikacji biurowych włączając w to OpenOffice.org, LibreOffice oraz Microsoft Office. Można także zaimportować natywne formaty plików Microsoft Office z dużą dokładnością, w wielu przypadkach najlepszą jaka jest możliwa.

Wgraj na
Linux
Ten klawisz działa tylko z Odkrywcą oraz innymi sklepami z aplikacjami AppStream. Możesz też użyć programu do zarządzania oprogramowaniem swojej dystrybucji.